จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง

ยีนที่แสดงออกอย่างสูงในสมองแสดงให้เห็นว่าส่งผลต่อความผิดปกติต่าง ๆ และยีนบางตัวเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทั้งหมดที่เราศึกษามันแสดงให้เห็นว่ามีชุดของยีนทั่วไปที่เพิ่มความเสี่ยงของคุณสำหรับความผิดปกติทั้งห้าเส้นทางชีวภาพที่ใช้ร่วมกันโดยยีนในสมองมีกลไกทางชีวภาพที่ใช้ร่วมกันซึ่งทำหน้าที่ข้ามความผิดปกติซึ่งชี้ไปที่การทำงานในเซลล์สมอง

ไซแนปส์มีบทบาทสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองที่เซลล์สื่อสารกัน นอกจากนี้เรายังพบว่ายีนที่มีบทบาทในสมองมีความสำคัญในขณะที่ยีนที่ทำงานอยู่ในเนื้อเยื่ออื่น ๆ นั้นไม่มีบทบาท ยาทางเภสัชกรรมใหม่อาจกำหนดเป้าหมายเส้นทางที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ การค้นพบของเราเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่การพัฒนายาใหม่ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยในวงกว้างโดยไม่คำนึงถึงการวินิจฉัยที่แน่นอน